اسکان در مهمانسرای دانشگاه

صفحه اصلی > اسکان در مهمانسرای دانشگاه

"مهلت ثبت نام اسكان فقط تا 97/1/23 امكانپذير مي باشد "
به منظور رفاه حال پژوهشگران و شرکت کنندگان کنگره تعداد محدودی اتاق در مهمانسرای دانشگاه واقع در مرکز شهر میدان شریعتی ،در نظر گرفته شده است که هزینه آن به شرح ذیل می باشد :
اتاق دو تخته به همراه صبحانه هر شب 1/000/000 ریال
مدت قرارداد :
از تاریخ 97/1/27 لغایت 97/1/31 جمعا به مدت 4 شب
جهت هماهنگی و رزرو با آقای جلیلی به شماره تلفن 09012694084 تماس حاصل نمایید.
وجه را به شماره حساب 2138141656009 بانک رفاه با شناسه 423456789605 شعبه بیمارستان قائم مربوط به معاونت پژوهشی دانشگاه واریز نمایند و فیش واریزی را  به شماره 09012694084 آقای جلیلی تلگرام نمایند.