تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

آدرس دبیرخانه :   مشهد ـ میدان شریعتی ـ بیمارستان امام رضا ـ مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست

تلفن : 38547243-051

فکس : 38547243-051

صندوق پستی / کد پستی : 9137913316

پست الکترونیک : info@phcai.mums.ac.ir